ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

Η ανάσχεση της προβληματικής κατάστασης διατήρησής του μεγάλου θεάτρου της Νικόπολης απασχολούσε για πολλά χρόνια τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, ώσπου το 2010 δημιουργήθηκαν πρόσφορες συνθήκες για τη χρηματοδότηση των ιδιαίτερα απαιτητικών επεμβάσεων στο μνημείο. Τότε δρομολογήθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή της Νικόπολης, στο πλαίσιο του έργου «Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Α΄ Φάση)», η διεξαγωγή σημαντικών προκαταρκτικών εργασιών με τις οποίες επιτεύχθηκε η μερική απόδοση του, σε κατάσταση αναγνωσιμότητας, στους επισκέπτες. Τα σημαντικά αρχαιολογικά δεδομένα που ήρθαν στο φως, παράλληλα με τις ανάγκες αποκατάστασης του μνημείου, συνέβαλαν στην ένταξη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, του έργου «Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β΄ Φάση)» στη τρέχουσα προγραμματική περίοδο «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία Θέατρα της Ηπείρου».

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας υλοποιεί, απολογιστικά και με αυτεπιστασία, το υποέργο «Εργασίες προστασίας, συντήρησης και αποκατάσταση μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β΄ Φάση)» Το υποέργο, προϋπολογισμού 2.165.000,00€ περιλαμβάνει σύμφωνα με το αρχικό τεχνικό δελτίο του, αρχαιολογικές εργασίες αποκάλυψης του εσωτερικού και του περιβάλλοντα χώρου του μνημείου, καθώς και αποκαταστάσεις τοιχοποιιών, συντηρήσεις ευρημάτων και διαμορφώσεις.

Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκαν μελέτες για την αποκατάσταση του κάτω κοίλου του θεάτρου, σωστικών επεμβάσεων σε ταφικό κτήριο στον περιβάλλοντα χώρο του θεάτρου και διαμορφώσεων στον περιβάλλοντα χώρο, οι οποίες εγκρίθηκαν πρόσφατα από τα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα του ΥΠΠΟΑ. Με βάση τις μελέτες αυτές εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1557/10.08.2020 (ΑΔΑ: ΨΓΕ17Λ9-ΥΕ1) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου η 2ηΤροποποίηση της Πράξης με αύξηση του φυσικού και συνακόλουθα και του οικονομικού αντικειμένου του εν λόγω υποέργου που υλοποιείται από την εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας κατά 615.000,00€ περίπου, με τον προϋπολογισμό του υποέργου να ανέρχεται πλέον σε 2.779.718,65€ και τον συνολικό προϋπολογισμό της πράξης σε 3.405,179,60 €.

Τα χρήματα θα καλύψουν τη μισθοδοσία επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού καθώς και δαπάνες για τις απαραίτητες προμήθειες υλικών και αναθέσεις εργασιών.

 

Font Resize