Ώρες επίσκεψης για το κοινό

Ώρες επίσκεψης για το κοινό

Ώρες επίσκεψης για το κοινό

Χειμερινό Ωράριο: 8.30 – 15.30

Επίσημες αργίες: 25-26 Δεκεμβρίου, 1 Ιανουαρίου, 25 Μαρτίου, Κυριακή του Πάσχα, 1 Μαΐου.

Επισκέψιμα Μνημεία: Οίκος εκδίκου Γεωργίου, Βασιλική Α ή του Δομετίου, Μικρό Νυμφαίο.

Ωδείο, Μνημείο Αυγούστου: επισκέψιμα μόνο έπειτα από συνεννόηση με την ΕΦΑ Πρέβεζας.

Font Resize