Συντελεστές

Συντελεστές

  Η ιστοσελίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου

“Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση

Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β’ φάση)”

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους

(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020)

 

Συντονισμός: Ανθή Αγγέλη, Προϊσταμένη ΕΦΑ Πρέβεζας

  Επιμέλεια: Ευάγγελος Παυλίδης, Σταυρούλα Οικονόμου

  Ανάδοχος εταιρεία: Comitech Α.Ε.

  Κείμενα: Ανθή Αγγέλη, Κων/νος Ζάχος, Μαρία Καραμπά, Φραγκίσκα Κεφαλλωνίτου, Λεωνίδας Λεοντάρης, Βαρβάρα Παπαδοπούλου, Ευάγγελος Παυλίδης, Γεώργιος Ρήγινος, Ιουλία Στάμου, Ευγενία Χαλκιά

Εικονικές Αναπαραστάσεις: Φώτης Τσακμάκης

 

Το ψηφιακό υλικό προέρχεται

από το αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Font Resize