ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ

Αναπαράσταση της Βασιλικής Α

ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ

Μέχρι σήμερα, έξι παλαιοχριστιανικές βασιλικές έχουν εντοπιστεί στη Νικόπολη. Βρίσκονται όλες εντός των τειχών (intra muros), με εξαίρεση την κοιμητηριακή Βασιλική Δ, που βρισκόταν κοντά στην ΝΑ πύλη του ρωμαϊκού τείχους και την Βασιλική Ε, που βρισκόταν κοντά στον κόλπο Βαθύ. Ωστόσο, δεδομένου ότι ένα μεγάλο τμήμα της πόλης δεν έχει ακόμη ερευνηθεί ανασκαφικά, πιθανότατα υπήρχαν και άλλες εκκλησίες. Η υπόθεση αυτή στηρίζεται και από το γεγονός ότι η Νικόπολη ήταν η έδρα του επαρχιακού κυβερνήτη της Παλαιάς Ηπείρου καθώς και του αρχιεπισκόπου της ίδιας επαρχίας, που προΐστατο όλων των τοπικών επισκόπων.

Αεροφωτογραφία των τειχών. Διακρίνονται οι Βασιλικές Α και Β

Χάρτης

Font Resize