Βόρειες θέρμες

Βόρειες Θέρμες: άποψη της ημικυκλικής εξέδρας

Βόρειες θέρμες

Σε απόσταση περίπου 570μ. νοτίως του Σταδίου, στα δυτικά της ταφικής οδού, η οποία, αφού διέσχιζε τη Βόρεια Νεκρόπολη, οδηγούσε στο προάστειο, υψώνονται τα ερείπια εκτεταμένου συγκροτήματος θερμών, γνωστού από παλαιά με την ονομασία «Μπεντένια».

Γύρω από τον νοητό άξονα μιας μεγάλης ημικυκλικής εξέδρας διατάσσονται ακτινωτά διάφοροι χώροι. Η κεντρική είσοδος της εξέδρας οδηγούσε σε ορθογώνια αίθουσα με δύο αντικριστές αψίδες. Δύο επί πλέον είσοδοι εκατέρωθεν της κεντρικής οδηγούσαν αντίστοιχα σε ορθογώνιες αίθουσες. Στις απολήξεις της ημικυκλικής εξέδρας δύο θολωτοί διάδρομοι επέτρεπαν τη διάβαση σε χώρους σύνθετης κάτοψης, όπου επικρατούν οι αψίδες.

Το κτίριο συνδεόταν με το Υδραγωγείο της πόλης, μέσω διακλάδωσης που ξεκινούσε από τον κεντρικό αγωγό, και στη συνέχεια κατευθυνόταν στο Γυμνάσιο και τις Θέρμες.

Μολονότι η χρονολόγηση των Θερμών δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί επακριβώς χωρίς ανασκαφική έρευνα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ανήκουν στην εποχή του Αδριανού (117-138 μ.Χ.), κρίνοντας από τις ομοιότητες του συγκροτήματος της Νικόπολης με τα κτίρια της έπαυλης του Αδριανού στο Τίβολι, τόσο ως προς το σχέδιο όσο και ως προς τις τεχνικές δόμησης.

Βόρειες Θέρμες: άποψη της ημικυκλικής εξέδρας

Xάρτης

Font Resize