Νοτιοδυτική νεκρόπολη

Η θήκη και η στήλη του Ερμέρωτα

Νοτιοδυτική νεκρόπολη

Η Νοτιοδυτική Νεκρόπολη που άρχιζε από τη Νοτιοδυτική Πύλη και απλωνόταν εκατέρωθεν μιας ταφικής οδού, έφθανε κοντά στη θάλασσα όπως και η Δυτική Νεκρόπολη. Μικρής έκτασης σωστικές ανασκαφές αποκάλυψαν, σε απόσταση περίπου 100μ. από την πύλη, τμήμα της ταφικής οδού και του νεκροταφείου με τρία μαυσωλεία και είκοσι τρεις τάφους διαφόρων ειδών. Η οδός έχει πλάτος 5,40μ., είναι πλακόστρωτη και διαθέτει πεζοδρόμια και στις δύο πλευρές. Φαίνεται ότι η Νοτιοδυτική Νεκρόπολη άρχισε να λειτουργεί από το πρώτο μισό του 1ου αι. μ.Χ. και παρέμεινε σε χρήση μέχρι και τον 2ο αι. μ.Χ. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η περίοδος που εγκαταλείφθηκε. Τα φτωχά κτερίσματα και η επανειλημμένη χρήση των τάφων φανερώνουν ότι ανήκαν σε άτομα κατώτερων τάξεων. Η ύπαρξη, βέβαια, μαυσωλείων παραπέμπει σε εύπορους πολίτες. Δεν αποκλείεται όμως και απελεύθεροι, οι οποίοι επιζητούσαν κοινωνικό κύρος, να ανήγειραν ακριβούς τάφους.

Η θήκη και η στήλη του Ερμέρωτα

Xάρτης

Font Resize