Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Ερείπια τοιχοποιιών, κυρίως από οπτοπλινθοδομή (opus testaceum), νοτιοδυτικά του Σταδίου, ταυτίζονται με το Γυμνάσιο του προαστείου, το οποίο αναφέρει ο Στράβων. Η γειτνίασή τους με το Στάδιο και δύο ενεπίγραφες αγωνιστικές στήλες, αφιερωμένες σε δύο νεαρούς αθλητές, συνηγορούν με αρκετή ασφάλεια για την ταύτιση του Γυμνασίου. Το Γυμνάσιο, χώρος άσκησης και προετοιμασίας των αθλητών, θα περιλάμβανε έναν υπαίθριο χώρο με περιμετρική στοά (τον ξυστό), σειρά δωματίων, παλαίστρα και τις απαραίτητες θέρμες. Λείψανα οικοδομημάτων ημικυκλικής κάτοψης που διακρίνονται στο δυτικό άκρο του αγρού ανήκουν πιθανότατα στις θέρμες του Γυμνασίου.

Στον χώρο των ερειπίων η ανασκαφική έρευνα αποκάλυψε ορθογώνιας κάτοψης πόδιο (11,10×11,94μ.) ταφικού κτίσματος-μαυσωλείου με δύο διαμερίσματα (θήκες) από οπτοπλινθοδομή. Στην ανασκαφική έρευνα του Ι. Παπαδημητρίου, το 1940, είχαν βρεθεί πολλά θραύσματα μαρμάρινων αγαλμάτων και αρχιτεκτονικών μελών με κυμάτια, που σήμερα έχουν χαθεί.

Αναθημματική επιγραφή πιθανώς από το Γυμνάσιο

Xάρτης

Font Resize